Home > Glavni izbornik > Staze > Garesnica - Daruvar - Grubisno Polje >  
59 km, proteze se od obronaka Moslavacke gore, nizina s
ribnjacima oko Garesnice, preko silaznih padina Papuka, a osim predjela oko
Daruvara (Maslenjaca 236 m) uglavnom je nizinska i kod Grubisnoga Polja
ulazi u bilogorski dio.