Home > Bjelovarsko-bilogorska zupanija > Daruvar >  
Daruvar je srediste ceske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Cesi njeguju svoj jezik, obicaje i folklor, a posebno je zanimljiva zetvena svecanost Dozinky, koja se odrzava svake godine u drugom ceskom naselju.

Turisticka zajednica grada Daruvara
Adresa: Julijev Park 1, 43500 Daruvar
Tel.: ++385 43 623 620, Fax.: ++385 43 331 455

Turisticko informativni centar
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel.: ++385 43 331 382
E-mail: grad.daruvarturisticko.informativni.centar@bj.t-com.hr
Fotografija